Mưa Sài Gòn

Lê Vinh Bổn

Từ quê tôi vào đến đây
Đón tôi trời bỗng giăng mây ngang đầu
Và cơn mưa đổ thật mau
Lướt qua rồi lại tạnh nhanh không ngờ
Sài Gòn mưa thiệt nên thơ
Có mưa bong bóng mưa to lạ lùng
Trời trong mây trắng vô cùng
Bỗng dưng lên nắng bên từng hạt rơi
Sài Gòn mưa lạ làm sao
Để tôi the thẻ thì thào cùng em
Tôi về em đã hay chưa
Tôi đang đi giữa cơn mưa Sài Gòn